8387.jpg


Fabrika Decoru - Flavour Strawberry (aardbeien aroma)

FDNA 003

Droge geur - het poeder met een rijke, karakteristieke geur.
De stof is gemakkelijk oplosbaar in water, laat geen vlekken op het oppervlak.
Kan makkelijk worden gemengd met vloeibare, pasta achtige stoffen.

Gebruiksvoorwaarden en opslag.

     Niet aan kinderen onder de 14 jaar geven.
     Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens Richtlijn          

     67/548 / EEG en 1999/45 / EG.
     Bewaar het product in de buurt van kinderen, dicht gesloten containers,
     op een goed geventileerde, droge, donkere plaats, weg van direct zonlicht     
     bij een temperatuur van 0 ° C tot 30 ° C.
     Verwijderd houden van ontstekingsbronnen en open vuur.
     Langdurig contact met de huid, ogen en zeer intensieve inademing kan
     irritatie veroorzaken.
     In geval van contact met de ogen, wassen onmiddellijk met stromend water     
    gedurende tenminste 10 minuten.
     Na contact met de huid wassen met warm water en zeep.
     Gebruik voor het aroma een kleine hoeveelheid.
     Volume: 20ml
     Niet voor inwendig gebruik.

Geproduceerd door Fabrika Decoru Oekraïne


Reviews

Nog geen reviews geschreven voor dit artikel